ผลิตภัณฑ์

IVY Lamp​

IVY Lamp | โคมไฟหวาย

IVYL001

Diameter : IVYL001-S 40×36 cm. 
IVYL001-M 50×45 cm.
IVYL001-L 64×54 cm.

IVYL002

Diameter : IVYL002-S 37X50 cm.
IVYL002-L 37X80 cm.

IVYL003

Diameter : IVYL003-S 40X22 cm.
IVYL003-M 50X28 cm.
IVYL003-L 60X35 cm.

IVYL004

Diameter : IVYL004-S 40 cm.
IVYL004-L 60 cm.

IVYL005

Diameter : IVYL005-S 35X38 cm.
IVYL005-L 50X55 cm.

IVYL006

Diameter : IVYL006-S 37X56 cm.
IVYL006-L 40X65 cm.

IVYL007

Diameter : IVYL007-S 40X52 cm.
IVYL007-L 50X66 cm.

IVYL008

Diameter : IVYL008-S 35X38 cm.
IVYL008-L 50X55 cm.

IVYL009

Diameter : IVYL009-S 40 cm.
IVYL009-L 50 cm.

Scroll to Top