ผลิตภัณฑ์

Sofa Set

Sofa Set | ชุดรับแขก

SF001
Capri Set

Dimension :
3 Seater : W190xL82xH70 
cm.
Single : W85xL82xH70 
cm.
Table : L100xW55xH40 
cm.

SF002
Victoria Set

Dimension :
2 Seater : W160xL80xH65 
cm.
Single : W85xL80xH65 
cm.
Table : W100xL65xH45 
cm.

SF003
Mirage Set

Dimension :
2 Seater : L165xW85xH70 
cm.
Single : L85xW85xH70 
cm.
Table : L100xW65xH45 
cm.

SF004
Huston Set

Diameter :
SOFA : L118xW100xH76 
cm.
Table : D100xH45 
cm.

SF005
Beauty Set

Diameter : L150xW70xH75 cm.

SF006
Party Set

Dimension :
Sofa : W110xL100xH72 
cm.
Table : W110xL
65xH31 cm.

SF007
Mini Capri Set

Dimension :
2 Seater : L160xW70xH70 
cm.
Single : L65xD70xH70 
cm.
Table : L80xW50xH40 
cm.

SF008
Donut Sofa Set

Diameter : Sofa : D214xH70 cm.
Table : D100xH32 
cm.

SF009
Bamboo Sofa Set

Dimension : L200xW100xH220 cm.

SF010
SKY Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L156xD70xH69 
cm.
Single : L80xD70xH69 
cm.
Table : L110xW50xH32 
cm.

SF011
Florence-3 Sofa Set

Dimension :
3 Seater : L196xD77xH81 
cm.
Single : L75xD77xH81 
cm.
Table : L112xW61xH44 
cm.

SF012
Florence-2 Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L136xD77xH81 
cm.
Single : L75xD77xH81 
cm.
Table : L112xW61xH44 
cm.

SF013
SOFA-X

Dimension :
2 Seater : L148xD75xH82 
cm.
Single : L84xD75xH82 
cm.
Table : L90xW90xH40 
cm.

SF014
Cayman Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L142xD81.5xH63 
cm.
Single : L76xD81.5xH63 
cm.
Table : L80xW50xH40 
cm.

SF015
Londoner Sofa Set

Diameter :
2 Seater : L130xD60xH75 
cm.
Single : L65xD60xH75 
cm.
Table : D60xH50 
cm.

SF016
Bruno Sofa Set

Diameter :
2 Seater : L160xD75xH68 
cm.
Single : L83xD75xH68 
cm.
Table : L110xW75xH48 
cm.

SF017
CABANNA Sofa Set

Dimension :
3 Seater : L235xD103xH77 
cm.
2 Seater : L173xD103xH77 
cm.
Single : L113xD103xH77 
cm.
Table : L100xW100xH31.5 
cm.

SF018
PALAZZO Sofa Set

Diameter :
2 Seater : L160xD75xH68 
cm.
Single : L83xD75xH68 
cm.
Table : L110xW75xH48 
cm.

SF018-1
MIAMI Sofa Set

Dimension :
3 Seater : L200xD80xH81 
cm.
2 Seater : L140xD80xH81 
cm.
Single : L80xD80xH81 
cm.
Table : L90xW90xH50 
cm.

SF019
Olive Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L120xD65xH74 
cm.
Single : L65xD65xH74 
cm.
Table : L120xW70xH45 
cm.

SF020
Milano Sofa Set

Diameter :
3 Seater : L180xD85xH75 
cm.
Single : L90xD85xH75 
cm.
Big Table : D80xH50 
cm.
Small Table : D45xH50 
cm.

SF021
TUSCANY Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L160xD85xH74.5 
cm.
Single : L71.5xD85xH74.5 
cm.
Table : L120xW60xH41 
cm.

SF022
COCO Sofa

Dimension :
3 Seater : L169xD83xH82 
cm.
Single : L71xD83xH82 
cm.
Table : L124xW64xH48 
cm.

SF023
Cassete Sofa

Dimension :
2 Seater : L147xD83xH76 
cm.
Single : L75xD83xH76 
cm.
Table : L100xW60xH40
cm.

SF024
Bamboo Sofa Set

Dimension :
2 Seater : L155xD85xH72 
cm.
Single : L100xD85xH72 
cm.
Table : L100xW75xH45 
cm.

SF025
Pearl Sofa Set

Dimension :
single size : W95xD84xH76 cm.
3 seaters size : W185xD84xH76 cm.
coffee table size : L100 x W60 x H45 cm.

Scroll to Top